โลกเปลี่ยนไปมากจริงๆ เปลี่ยนทุกอย่างรวมไปถึงโลกแห่งวงกา […]